Blikkenslager

blikkenslager2blikkenslagerBlikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak.

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

  • montere og beslå takrenner
  • legge takstein og skifer, samt metalltakplater
  • utføre detaljarbeid på tak og fasade
  • produsere ventilasjonskanaler og montere ventilasjonsanlegg
  • drive service- og reparasjonsarbeid av nye og gamle tak og fasader
  • isolere og brannsikre rundt piper